Liên Quân Mobile. [LJ] Khi Zuka bị ép lena liên tục thì phải làm sao?

Long Jackie

  • Release Date:
  • Viewer: 7
  • Like Video: 1
  • Dislike Video: 1
  • Video Length: 14minutes : 7second

Download 1

Music Video

  Play Audio :


Description

Bảng Ngọc. Đỏ-10v Công vật lý+xuyên giáp Tím-10v tốc đánh+tốc chạy Lục-10v công vật lý+xuyên giáp Nguồn Nhạc. https://m.youtube.com/watch?v=z5E7MlyNfRU

keyboard_arrow_up